TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN

1.515.719

Hồ sơ

1.368.009 Hồ sơ
90.3%
Hồ sơ giải quyết đúng hạn

Hồ sơ đã giải quyết
Tra cứu hồ sơ bằng tin nhắn SMS
TTHC < Khoảng cách > < Số hồ sơ > gửi 8188
Tra cứu