Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Hà Nội, Ủy ban nhân dân tp. Hà Nội triển khai Hệ thống ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của Thành phố hà nội.
Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh. Những góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại TP Hà Nội ngày càng hoàn thiện hơn​.
Xin chân thành cảm ơn!
Hướng dẫn
Bước 1:
Công dân vào email đăng ký dịch vụ công
Bước 2:
Click vào link đánh giá đã được gửi tới công dân
Bước 3:
Chọn các thang điểm đánh giá sau đó nhấn vào nút Gửi đánh giá để hoàn thành việc đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính
Tình hình đánh giá
Chọn đơn vị
Chọn kỳ
Tình hình đánh giá năm 2018
Chỉ tiêu 1
Chỉ tiêu 2
Chỉ tiêu 3
Chỉ tiêu 4
Chỉ tiêu 7
pie_chart
Không có số liệu