CÔNG DÂN/DOANH NGHIỆP ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập dành cho cá nhân,tổ chức

Loading...

Chú ý:

-Nút Đăng nhập màu xanh: Dành cho khi công dân đăng nhập bằng tài khoản đăng ký ở trang DVC Hà Nội.
-Nút Đăng nhập màu cam (Đăng nhập Cổng DVC quốc gia): Dành cho khi công dân đăng nhập bằng tài khoản đăng ký trên cổng DVC quốc gia.
-Công dân muốn đăng nhập lại bằng một tài khoản cổng DVCQG khác thì tiến hành.
- Xóa cache trình duyệt.
- Reload (F5) lại trang hiện tại.
Sau đó tiến hành đăng nhập bằng cổng DVCQG như bình thường.