CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2203 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch
2 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
3 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
4 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
5 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
6 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
7 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi An toàn thực phẩm
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
11 Ký cam kết đảm bảo ATTP cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định thuộc thẩm quyền cấp của sở Công Thương An toàn thực phẩm
12 Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của thương nhân sản xuất, nhập khẩu( trong thời gian Nhà nước áp dụng bình ổn giá) An toàn thực phẩm
13 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
14 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia Công nghiệp địa phương
15 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Công nghiệp nặng