CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2046 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp liên thông với Sở Lao động thương binh và xã hội (thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Lý lịch tư pháp
2 thủ tục thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch Hoạt động xây dựng
3 Đăng ký khai tử Hộ tịch
4 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
5 Đăng ký kết hôn Hộ tịch
6 Đăng ký khai sinh Hộ tịch
7 Kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
8 Xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
9 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
10 Thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
11 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
12 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
13 Giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
14 Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
15 Xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư