CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2047 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
2041 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất Bản, In và Phát hành
2042 Cấp lại giấy phép hoạt động in. Xuất Bản, In và Phát hành
2043 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc ( dưới 14 tuổi ) Hộ tịch
2044 Tiếp nhận vào làm viên chức Công chức, viên chức
2045 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Lao Động
2046 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động Lao Động
2047 Thu hồi đất Đất đai