CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2203 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
31 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
32 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
33 Thủ tục công nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp Dịch vụ thương mại
34 Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Dịch vụ thương mại
35 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Dịch vụ thương mại
36 Thủ tục thông báo thay đổi danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp Dịch vụ thương mại
37 Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm Dịch vụ thương mại
38 Đăng ký gia hạn chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Dịch vụ thương mại
39 Thông báo thay đổi đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Dịch vụ thương mại
40 Đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Dịch vụ thương mại
41 Thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp Dịch vụ thương mại
42 Thủ tục sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Dịch vụ thương mại
43 Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước Dịch vụ thương mại
44 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện lực
45 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện lực