CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2203 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
46 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện lực
47 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện lực
48 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện lực
49 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện lực
50 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp giấy phép) Điện lực
51 Thẩm định Thiết kế xây dựng công trình điện lực Điện lực
52 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện,đăng ký doanh nghiệp tại địa phương Điện lực
53 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Điện lực
54 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Điện lực
55 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện lực
56 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện lực
57 Cấp lại thẻ an toàn điện Điện lực
58 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện lực
59 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương (trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực) Điện lực
60 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Hoá chất