CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 67 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
31 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
34 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
35 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
36 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
37 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
38 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
39 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
40 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
41 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
42 Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
43 Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Quy chế thi, tuyển sinh
44 Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Quy chế thi, tuyển sinh
45 Thủ tục công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Hệ thống văn bằng, chứng chỉ