CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 67 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
46 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
47 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
48 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo
49 Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục và Đào tạo
50 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
51 Xét, cấp học bổng chính sách Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
52 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục và Đào tạo
53 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
54 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
55 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
56 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
57 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
58 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Đào tạo với nước ngoài
59 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục Tiểu học
60 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục Trung học